Programmaverantwoording

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling

  • De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
  • We streven naar realisatie van gemengde, leefbare, gezonde en duurzame woonwijken.
  • Het versterken en door ontwikkelen van de Spoorzone en het centrumgebied ten behoeve van de woonopgave, een verbeterde mobiliteit en versterkte (stations)knooppunt, de economie en het functioneren van de stad als geheel.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.805
Gerealiseerd € 7.957
Afwijking € -151
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05