Jaarrekening

Verantwoordingsinformatie Wet normering topinkomens (WNT)

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister.
Het algemeen bezoldigingsmaximum 2022 is vastgesteld op € 216 duizend voor topfunctionarissen.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x € 1

E.R. Loenen

L.A. Wieringa

Functiegegevens

gemeente-
secretaris

griffier

Kalenderjaar

2022

2022

Aanvang functievervulling

vanaf 1-4-2019

vanaf 1-7-2017 tm 30-6-2022

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 152.902

€ 60.834

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.849

€ 9.454

Subtotaal

€ 175.751

€ 70.287

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

€ 216.000

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

€ 175.751

€ 70.287

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang functievervulling

n.v.t.

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 142.532

€ 101.634

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.599

€ 19.020

Totale bezoldiging 2021

€ 165.131

€ 120.653

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x € 1

G.C.I. Kager

Functiegegevens

griffier

Kalenderjaar

2022

Aanvang functievervulling

1-7-2022

Einde functievervulling

1-7-2023

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

6

Aantal uren functievervulling in het kalenderjaar

659,50

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 206

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

€ 22.660

Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 135.960

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 72.279

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 72.279

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

€ 72.279

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05