Paragrafen

Verloop kredieten

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Gevoteerd bruto
krediet

Startdatum
(jaartal
krediet votering)

Beoogde sluitdatum
(jaar afsluiten krediet)

Uitputting t/m 2022

Rest-krediet

Bijdragen derden tm 2022 werkelijk
(inkomsten)

Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)

Openbare ruimte jaarplan

Reconstructie Warande, Ln v Blois

802,9

2019+2022

2023

41,7

761,2

Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg

125,4

2019

2023

71,4

54,0

VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg

222,0

2019

2024

38,9

183,1

Investeringen infrastructuur 2021

Alkmaarseweg (zuid)

1.917,2

2021

2024

0,0

1.917,2

Pilotenbuurt

479,5

2021

2024

0,0

479,5

Plesmanweg (voorbereiding)

75,0

2021

2022

48,4

26,6

Zuiderkade

910,0

2021

2023

42,3

867,7

Investeringen infrastructuur 2022

Bankenlaan

180,0

2022

2022

7,9

172,1

De Dalen

221,4

2022

2024

0,0

221,4

OV Armaturen en masten 2022

461,5

2022

2023

132,3

329,2

VRI Installasties

702,0

2022

2022

1,8

700,2

Wijckermolen

120,0

2022

2023

0,0

120,0

Pilotenbuurt

927,0

2022

2024

0,0

927,0

Plesmanweg

1.475,6

2022

2023

0,0

1.475,6

Warandebuurt

1.135,0

2022

2024

0,0

1.135,0

Doorfietsroute

DFR 2 Rotonde Zeestraat - Warande

863,0

2019

2022

855,7

7,3

DFR 3 Warande 2e deel

85,0

2019

2023

0,0

85,0

DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan

80,0

2019

2023

0,0

80,0

DFR 5 Wijk aan Duinerweg

625,0

2019

2023

26,8

598,2

DFR 6 Kuikensweg

320,0

2019

2023

0,0

320,0

Sportaccommodaties/ MGOIP

BHC Overbos kunstgras veld 36 (12)

839,1

2020

2023

19,6

819,5

3,4

Openbare ruimte landgoed Adrichem

1.496,7

2021

2023

123,4

1.373,3

0,0

LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ

400,0

2020

2022

310,9

89,1

54,4

RKVV DEM Kunstgrasveld

701,3

2022

2023

13,8

687,5

2,4

Diverse landgoed Adrichem (o.a. hekwerken)

150,0

2020+2022

2022

123,8

26,2

21,7

Riolering (GRP 2017-2021)

Vervangingen en investeringen

9.463,0

2017

2022

5.671,9

3.791,1

5.671,9

Overige investeringen

Speelplek park Overbos

75,0

2016

2023

0,0

75,0

Uitbreiding Bethelschool

505,2

2017+2021

2022

713,0

-207,8

207,3

Gebiedsprogramma Spoorzone voorbereidingskrediet 2021 en 2022

2.039,8

2021

2025

1.744,9

294,9

470,6

Uitbreiding gebouw IJsselstraat 44

100,0

2021

2022

0,0

100,0

Aanleg skatebaan

100,0

2022

2022

96,5

3,5

109,7

Aanleg HOV busbaan

2023

468,1

-468,1

468,1

Bedrijfsmiddelen (BIP)

BIP krediet vervangen bedrijfswagens D

174,5

2021

2023

59,8

114,7

Smartphones 2022

185,0

2022

2023

0,0

185,0

Offline back-up omgeving

90,0

2022

2023

54,1

35,9

BIP krediet vervangen meubilair koffiekamer Duinrust

22,0

2022

2023

0,0

22,0

BIP krediet vervangen tractor groenonderhoud

56,1

2022

2023

0,0

56,1

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05