Paragrafen

Covid-19

Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en realisatie in 2022.
Gemeente Beverwijk heeft vanaf het begin van de coronacrisis maatregelen genomen om (financiële) schade voor organisaties en inwoners te verzachten. Het rijk heeft aan de gemeente steunpakketten beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Deze middelen zijn/worden grotendeels ingezet aan de door het rijk benoemde beleidsterreinen of doelgroepen.

Er zijn in de jaren 2020 t/m 2022 in totaal zes steunpakketten (tranches) ontvangen met extra budget voor verschillende doeleinden. In onderstaand overzicht is per tranche aan steunmiddelen het beschikbaar budget en de bestedingen in 2022 weergegeven. Een deel van de steunmiddelen is in de najaarsnota 2022 afgeraamd. Voor de resterende middelen ad €910 dzd wordt een budgetoverheveling aangevraagd, zodat de reeds ingezette activiteiten in 2023 en 2024 kunnen doorgaan.

Doelstelling (x € 1.000)

Beschikbaar

2022

Restant 2022

1e en 2e tranche steunmiddelen

81,8

81,8

0,0

Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) (overheveling uit 2021)

81,8

81,8

0,0

3e tranche steunmiddelen

662,7

313,5

349,3

Aanvullende pakket en impuls re-integratie (overheveling uit 2021)

260,3

78,7

181,6

Aanvullende pakket en impuls re-integratie

98,7

0,0

98,7

Gemeentelijke schuldenbeleid (overheveling uit 2021)

97,2

38,3

58,8

Compensatie quarantainekosten (overheveling uit 2021)

10,1

0,0

10,1

Cultuurmiddelen (overheveling uit 2021)

196,4

196,4

0,0

4e tranche steunmiddelen

229,0

139,8

89,2

Intensivering initiatieven sociaal en mentaal welzijn jeugd (overheveling uit 2021)

181,5

111,0

70,5

Extra begeleiding kwetsbare groepen (overheveling uit 2021)

0,2

0,0

0,2

Bestrijden eenzaamheid ouderen (overheveling uit 2021)

47,3

28,8

18,4

5e tranche steunmiddelen

810,4

165,9

644,5

Culturele voorzieningen (overheveling uit 2021)

110,2

108,6

1,6

Buurt- & dorpshuizen (overheveling uit 2021)

25,1

23,2

1,9

Tonk (overheveling uit 2021)

452,5

0,0

452,5

Aanvullend pakket en impuls re-integratie

120,1

0,0

120,1

Gemeentelijk schuldenbeleid

68,3

0,0

68,3

Bijzondere bijstand

34,1

34,1

0,0

6e tranche steunmiddelen

385,4

114,0

271,4

Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) (overheveling uit 2021)

110,2

0,0

110,2

Continuïteit van zorg (Wmo en Jeugdhulp) (overheveling uit 2021)

123,7

55,0

68,7

Culturele voorzieningen (overheveling uit 2021)

92,5

0,0

92,5

Gemeenteraadsverkiezingen

59,0

59,0

0,0

Totaal

2.169,3

815,0

1.354,3

Reeds afgeraamd Najaarsnota 2022 (INT-22-66527)

-440,3

Restant steunmiddelen

914,0

Voorstel budgetoverheveling naar 2023

Re-integratie

551,5

Gemeentelijk schuldenbeleid

127,1

Compensatie quarantainekosten

10,1

Intensiveringen initiatieven sociaal en mentaal welzijn jeugd

70,5

Bestrijden eenzaamheid ouderen

18,4

Voortzetting buurtbemiddeling

40,0

Culturele voorzieningen

92,5

Totaal voorstel budgetoverheveling naar 2023

910,1

Restant vrijval steunmiddelen

3,9

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05