Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

  • Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.
  • Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 (INT-20-54677).
    Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

2,0 < x

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

x < 0,6

Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05