Paragrafen

Bedrijfsvoering

  • De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken en toekomstbestendig zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad.
  • Het coalitieakkoord 'Samen kom je verder' en het daarvan afgeleide college-uitvoeringsprogramma is uitgangspunt voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05