Bijlagen

Inkoop en aanbesteding

Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK 2022

Vervangen verlichting sportvelden Beverwijk
Binnen de gemeente Beverwijk was de wens om 7 voetbalvelden en een atletiekbaan te voorzien van LED verlichting. De huidige verlichting was zowel sporttechnisch als materiaal technisch aan het einde van de levensduur. Het past niet in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente om deze velden en banen nog te voorzien van conventionele armaturen. Bijkomend voordeel van LED verlichting is het toenemende gebruiksgemak, energiebesparingsvoordeel voor de verenigingen en minder lichthinder naar de omgeving. De opdracht betrof het verwijderen van de aanwezige veldverlichting, het installeren van nieuwe LED armaturen van de derde generatie, het aanpassen van de aansturing van de armaturen en het herstellen van gebreken en onveiligheden aan de elektrotechnische installatie.
De opdracht is als een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet. Gunning heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs aangezien de werkzaamheden concreet zijn beschreven in een bestek. Er is gegund aan Oostendorp Nederland Bouw B.V. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) is als contractvoorwaarde een Social Return On Investment (SROI) verplichting van 2% opgenomen.

Aanpak energiearmoede
De gemeente wil dat alle kwetsbare huishoudens een handreiking ontvangen om hulp te krijgen bij het verlagen van de energierekening. Er is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen om een leverancier te contracteren die uitvoering gaat geven aan de aanpak energiearmoede. De gegunde partij heeft ervaring met het voeren van adviesgesprekken over energiebesparende maatregelen en met het leveren en monteren van producten van energiebesparende producten bij huishoudens. Er is gegund aan Licht Groen B.V. te Amsterdam.

Levering bomen

Deze aanbesteding betrof de levering van 250 tot 300 bomen per jaar. De opdracht is door middel van een Europese openbare procedure in de markt gezet en op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Er is gegund aan Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. te Boskoop. Op het gebied van duurzaamheid zijn de volgende certificaten opgenomen: CO2 prestatieladder (niveau 3), On the Way to PlanetProof (plantaardige producten) en het SKAL certificaat (biologische productie). Verder is er SROI van toepassing verklaard voor 3% van de opdrachtwaarde. Op het gebied van duurzaamheid zijn de volgende aspecten uitgevraagd in de gunningscriteria: hoe de bomen op een duurzame wijze gekweekt worden, de verantwoordelijkheid met betrekking tot watermanagement en de invulling van het SKAL certificaat en de biologische productie.  

Begeleiding individueel, dagbesteding BGI/BGG
Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede en Velsen wilden per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst voor deze dienstverlening. De opdrachtwaarde bedraagt bijna
€ 9.000.000,00 per jaar. De opdracht is middels een Open House procedure op de markt gezet. Hierdoor kon met alle geschikte partijen een overeenkomst afgesloten worden en zijn de gemeenten niet afhankelijk van een kleine groep aanbieders. Nieuwe aanbieders kunnen jaarlijks op een vastgesteld moment tussentijds toetreden. Door het contracteren van meerdere aanbieders wordt de keuzevrijheid van cliënten geborgd. Om reële tarieven te kunnen vaststellen is een onafhankelijk kostprijsonderzoek uitgevoerd. In het kader van MVI is als contractvoorwaarde een SROI-verplichting van 5% opgenomen. Voor perceel 1 (begeleiding individueel) is met zevenendertig aanbieders een overeenkomst gesloten. Voor perceel 2 (dagbesteding) is met achttien aanbieders een overeenkomst gesloten.

Bouwkundig onderhoud gebouwen
Het doel van dit inkooptraject was om op het gebied van gebouwenonderhoud de gemeente te ontzorgen door de opdrachtnemer in de operationele processen, waarbij de opdrachtnemer door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, prestatiegerichte fix- en responstijden actief bijdraagt aan de doelstellingen van vastgoedbeheer. De opdracht betrof het correctief (bij de panden in eigen gebruik) en preventief onderhoud op basis van regie- en werkafspraken. Voor deze opdracht is een Europese openbare procedure gehouden waarbij vier partijen een inschrijving hebben uitgebracht. Deze opdracht is gegund op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. In het kader van MVI zijn CO2-besparing/duurzaamheid als onderdeel van de gunningscriteria en 5% SROI van de opdrachtwaarde opgenomen.
Er is gegund aan Kernbouw B.V. te Cruquius.

End User Devices
Een gezamenlijke aanbesteding van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Beverwijk, Velsen, De BUCH en uitvoeringsorganisatie Zaffier. Dit betrof een openbare Europese aanbesteding waarop vier partijen hebben ingeschreven. De gunning heeft plaatsgevonden op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. De opdracht voor de raamovereenkomst van 4 jaar is gegund aan Buyitdirect.com. Onder de aanbesteding vallen devices: laptops, tablets, thin clients, beeldschermen, desktops, dockingstations, toetsenborden, muizen, accessoires en overige ICT-hardware, mobiele telefoons en accessoires.

Overige afgeronde trajecten:

  • Rotonde Warande – Zeestraat
  • Herinrichting Warande fase 1
  • Onderhoud vaste planten
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05