Bijlagen

Salarislasten en inhuur

A

B

C = A - B

D

E = C+ D

F

G = E - F

H = G/
(A + D)

bedragen x €1.000

salarislasten begroot

salarislasten werkelijk

Verschil

Inhuur begroot

Inhuur budget

Inhuur werkelijk

Saldo verschil

Afwijking tov begroot

0

Bestuur en ondersteuning

9.923,5

9.078,5

845,0

390,9

1.235,9

1.930,9

-695,0

-6,74%

1

Veiligheid

2.111,6

1.907,4

204,2

109,8

314,0

166,4

147,6

6,64%

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.672,1

1.642,3

29,8

-

29,8

164,0

-134,2

-8,02%

3

Economie

277,6

181,0

96,6

-

96,6

89,0

7,6

2,75%

4

Onderwijs

211,5

249,1

-37,6

100,0

62,4

89,2

-26,8

-8,59%

5

Sport, cultuur en recreatie

1.603,8

1.506,3

97,5

-

97,5

63,9

33,6

2,09%

6

Sociaal domein

5.302,3

5.021,6

280,7

560,1

840,8

1.016,9

-176,1

-3,00%

7

Volksgezondheid en milieu

1.213,0

985,5

227,5

584,0

811,5

815,1

-3,6

-0,20%

8

VHROSV

1.967,1

1.398,9

568,2

446,5

1.014,7

935,3

79,4

3,29%

Eindtotaal

24.282,5

21.970,5

2.312,0

2.191,2

4.503,2

5.270,6

-767,4

-2,90%

Omschrijving

bedrag
(x €1.000)

Lasten per inwoner

Salarislasten werkelijk 2022

21.970,5

522,1

Inhuurlasten werkelijk 2022

5.270,6

125,2

Inhuur / totale loonsom + inhuur

19,3%

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05