Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per programma(onderdeel)

Overzicht baten en lasten per programma(onderdeel)

Staat van baten en lasten

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2021

2022

2022

W-B

0

Bestuur en ondersteuning

Lasten

7.178,4

9.919,4

7.228,2

-2.691,2

Baten

5.144,1

7.071,0

5.025,7

-2.045,3

Saldo

-2.034,3

-2.848,4

-2.202,5

645,9

1

Openbare orde en veiligheid

Lasten

5.888,2

6.390,6

6.059,6

-331,0

Baten

312,5

170,7

177,2

6,5

Saldo

-5.575,7

-6.219,8

-5.882,4

337,5

2

Verkeer en vervoer

Lasten

9.516,2

8.754,9

9.144,9

389,9

Baten

2.160,0

1.113,6

1.514,6

401,1

Saldo

-7.356,3

-7.641,4

-7.630,2

11,1

3

Economie

Lasten

1.664,0

1.077,7

971,9

-105,7

Baten

283,9

413,2

401,0

-12,2

Saldo

-1.380,1

-664,5

-570,9

93,5

4

Onderwijs

Lasten

6.054,1

6.425,2

6.799,6

374,4

Baten

1.644,2

2.308,2

2.714,9

406,7

Saldo

-4.409,9

-4.117,1

-4.084,7

32,4

5

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

9.712,7

9.570,5

9.941,7

371,2

Baten

289,5

122,6

340,6

218,0

Saldo

-9.423,2

-9.448,0

-9.601,1

-153,1

6

Sociaal domein

Lasten

56.067,8

60.533,3

60.845,1

311,8

Baten

19.698,3

17.887,3

18.753,5

866,3

Saldo

-36.369,5

-42.646,0

-42.091,6

554,5

7

Volksgezondheid en milieu

Lasten

14.405,5

14.888,3

13.847,6

-1.040,7

Baten

11.469,6

11.651,1

11.041,8

-609,3

Saldo

-2.935,9

-3.237,2

-2.805,8

431,5

8

VHROSV

Lasten

16.507,8

8.005,9

7.956,6

-49,3

Baten

17.282,0

5.550,8

6.191,4

640,6

Saldo

774,3

-2.455,0

-1.765,2

689,9

Totaal Programma's

Lasten

126.994,7

125.565,8

122.795,3

-2.770,6

Baten

58.284,1

46.288,4

46.160,8

-127,6

Saldo

-68.710,6

-79.277,5

-76.634,5

2.643,0

0.4 Overhead

Lasten

-12.473,6

-13.455,2

-14.739,7

-1.284,6

0.8 Onvoorzien

Lasten

0,0

-50,0

0,0

50,0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

90.218,0

99.827,3

101.669,1

1.841,8

Saldo voor bestemming

9.033,8

7.044,7

10.294,9

3.250,2

Toevoegingen aan reserves

8.392,3

7.175,0

3.786,6

-3.388,4

Onttrekkingen aan reserves

7.184,4

5.337,1

5.379,9

42,8

Saldo na bestemming

7.825,9

5.206,8

11.888,2

6.681,5

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05