Programmaverantwoording

Veiligheid

Programmadoelstelling

  • De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar vergroten van veiligheidsgevoel bij inwoners en ondernemers, het aanpakken van criminaliteit en de aanpak van overlast.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.459
Gerealiseerd € 6.060
Afwijking € 400
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05