Paragrafen

Lokale heffingen

  • De paragraaf lokale heffingen bevat de verantwoording van de items die in de programmabegroting zijn opgenomen en bevat de volgende informatie (wettelijke voorschriften):
    • de geraamde en werkelijke inkomsten lokale heffingen en een toelichting op de afwijkingen die groter zijn dan €25 duizend
    • de geraamde en werkelijke lasten kwijtschelding
    • de mate van kostendekkendheid van heffingen die op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkendheid mogen zijn.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05